torsdag, januari 28, 2010

SOS-anrop till folkvalda från ideéllt arbetande förening.

"Hej!

För din kännedom i egenskap av kommunfullmäktigeledamot.

Vårsäsongen 2010 inledde Åkersberga Filmstudio sina visningar för 65:e säsongen i obruten följd. Sedan januari 1978 har filmstudion satt Österåkers kommun på den svenska filmkartan genom att visa kvalitetsfilm för en trogen, entusiastisk och kunnig publik som uppskattat att till en rimlig kostnad se angelägen film.

Åkersberga Filmstudio är ansluten till den ideella visningsorganisationen Sveriges Förenade Filmstudios (SFF), grundad 1953, och som organiserar mer än hundra filmstudior runt om i landet. Filmstudiorörelsens filmkulturella verksamhet är högt respekterad av alla som arbetar med film i Sverige. Åkersberga Filmstudio tillhör de tio största i landet och hade vårsäsongen 2009 427 medlemmar och höstsäsongen 2009 402 medlemmar. Hittills under vårsäsongen 2010 är vi 389 medlemmar.

Filmstudion började sina visningar med två säsonger i dåvarande Bergaskolans aula som då också fungerade som biograf. Våren 1979 flyttade vi till den moderna och tekniskt avancerade biografen Facklan i det nybyggda Folkets Hus. Där har vi varit hyresgäster i mer än trettio år med undantag för vårterminen 2001 då vi tillfälligt höll till i Berga teater.

Från 1994 och fram till våren 2008 drevs biografen av Eurostar AB ( Per Magnus Almquist och Richard Liljedahl). Filmstudion hade ett mycket bra samarbete med dem. De förstod filmstudions betydelse även för den kommersiella biografverksamheten, att vi var en ideell förening utan vinstintressen och bedrev ett viktigt filmkulturellt arbete i kommunen till glädje för många invånare. De var kort sagt inte ute efter att tjäna pengar på oss.

Våren 2008 lämnade Eurostar Åkersberga och biografen Facklan. Folkets Hus tog över sin egen biograf. Därmed förändrades filmstudions situation drastiskt.

För vårsäsongen 2008 betalade filmstudion ca 32.500:- till Eurostar AB. Vid ett möte i maj 2008 informerades Folkets Hus föreståndare Kåge Gustafsson och kultursekreteraren Maria Söderlund om denna kostnad. Vid samma möte blev det även klart att filmstudion kunde fortsätta visa film i biografen Facklan. Kåge Gustafsson antydde också att filmstudions kostnader skulle komma att öka. Men vi kallades inte till något samtal, möte eller förhandling trots att jag under hela hösten och halva våren 2009 enträget påminde Kåge Gustafsson om att vi måste träffas. Svaren var mestadels undvikande.

Utan att ha haft något samtal med mig, eller att jag blivit kallad till någon information eller möte där Folkets Hus sagt något om vad de tänkt, damp det i min bostad i mitten av mars 2009 ner ett brev från Folkets Hus. I kuvertet låg en faktura på drygt 104.000:- för höstsäsongen 2008.

Jag kontaktade Kåge Gustafsson, Sune Dahlqvist och Lars Starkerud i Folkets Hus styrelse i hopp om att detta måste vara ett misstag. Jag påpekade också att vi inte hade haft något möte där vi kommit överens om denna i våra ögon fullständigt orimliga kostnadsökning. Jag sa också att detta innebar en omedelbar nedläggning av filmstudions verksamhet.

Efter några sömnlösa nätter fick jag så småningom veta att fakturan inte var så allvarligt menad, att jag inte skulle ta den på allvar. Folkets Hus ville bara visa filmstudion vad den verkliga kostnaden för biografen var. Man skickade alltså ut en skojfaktura.

Efter påtryckningar från filmstudions sida (vi ville veta om vi kunde fortsätta visa film hösten 2009) ägde ett möte rum i slutet av maj 2009 där Folkets Hus presenterade ett kostnadspaket för hösten 2008, våren 2009 och hösten 2009. Detta förslag innebar i princip en fördubbling av våra kostnader retroaktivt och att vi för hösten 2009 skulle betala 60.000:-. Eftersom det har gått bra för filmstudion under flera år, hade vi en ekonomisk buffert att ta av. Vi accepterade, men insåg att vi inte kunde fortsätta betala dessa summor i längden.

Inför vårsäsongen 2010 trodde jag att vi också skulle betala 60.000:-. Men beskedet från Folkets Hus var att vi nu skulle betala 80.000:- i lokalhyra, minst 11.500 för maskinist, minst 3.000:- i fraktkostnader, dessutom skulle filmhantering och administrativa kostnader tillkomma. Minst 94.500:- alltså. Vi fick också veta detta inte var förhandlingsbart.

Nu kör vi den sista säsongen. Det är oklart om vi kommer att kunna betala det Folkets Hus kräver av oss för vårsäsongen 2010, vi vet ju inte var kostnaden blir exakt. Jag hade ett möte med Ingela Gardner Sundström i höstas där jag kortfattat redogjorde för situationen som uppstått. Jag avslutade med att fråga henne om vi skulle lägga ner eller fortsätta under våren 2010. Hennes svar var "kör".

Våra trogna filmintresserade medlemmar är förtvivlade över att denna kulturinstitution på filmens område försvinner efter 32,5 år. Men efter denna säsong har vi ingen buffert, och vi varken vågar eller vill starta upp en ideellt grundad verksamhet som kan sluta med att vi kanske får ett underskott på 20.000:- till 30.000:-. Vi har inför våren 2010 ändå höjt kostnaden för varje medlem med 50:-, men vi vet ju aldrig hur många vi blir varje säsong. Vi vet inte heller vad Folkets Hus kommer att kräva av oss hösten 2010.

Kostnaderna är inte heller rimliga. Om alla andra filmstudior i landet skulle ha lika många föreställningar som Åkersberga Filmstudio har (11 filmer per säsong, varje film visas två gånger vilket innebär 22 föreställningar), skulle alla med några få undantag ha en kostnad på mellan 25.000:- och 45.000:-. Vi ska alltså betala ca 100.000:-. Nästan alla kommuner värnar filmstudions verksamhet och förstår vilken betydelse den har.

Som vi ser det finns det två möjligheter att rädda filmstudion. Den ena är att kommunen betalar det ev underskott som kommer att uppstå efter varje säsong samtidigt som man aktivt arbetar på att lösa biograffrågan i kommunen. Den andra möjligheten är att kommunen erbjuder filmstudion en annan biograflokal hösten 2010. Men det är bråttom eftersom tiden går fort.

Så är läget och vi är minst sagt både bedrövade och ytterst förvånade över på vilket sätt Folkets Hus behandlat filmstudion. Vår förhoppning står nu till invånarnas politiska företrädare i kommunen. Om man tycker att denna ideella föreningsverksamhet är viktig - ja då borde det vara möjligt att hitta en positiv lösning.

Vi emotser alltså snarast ett besked om hur kommunen tänker göra.

Förutom en regelbunden kontakt med Ingela Gardner Sundström har jag också beskrivit filmstudions situation för Elisabeth Gunnars och ledamöterna/suppleanter i kultur- och fritidsnämnden. Även de fritidspolitiker som är medlemmar i filmstudion har fått information om läget.

Du är varmt välkommen att besöka filmstudions visningar för att på plats ställa frågor och få en uppfattning om hur den fungerar. Nästa film (Looking for Eric av Ken Loach) visas onsdag 27/1 och torsdag 28/1 kl.19.00 på Facklan. Vårsäsongens program bifogas.


Med vänlig hälsning
Mats Sladö
För Åkersberga Filmstudio"

Inga kommentarer: