fredag, juli 02, 2010

Vänsterpolitik gör skillnad!


Lars Ohly i sitt 1 majtal i år:"
Vi vill ha ett nytt pensionssystem som inte bygger på spekulation och som inte gör pensionerna beroende av börsutvecklingen. Nu har de fyra högerpartierna tillsammans med Socialdemokraterna beslutat att pensionerna ska sänkas med lite mindre 2010 än vad deras pensionssystem skulle innebära. Å andra sidan sänks pensione...rna mer 2011 och 2012.Detta är pensionssystemets haveri. Att fattiga pensionärer som dessutom betalar mer i skatt än vanliga löntagare nu ska få sänkt pension visar vilken usel överenskommelse Socialdemokraterna och de borgerliga ingick. Vi behöver ett nytt hållbart pensionssystem som garanterar alla en värdig ålderdom!


Att ta bort förmögenhetsskatten och sänka skatten för de högst avlönade ger ingen eller liten effekt på efterfrågan av varor och tjänster. De redan rika använder i stället de pengar som högeralliansen så generöst kastar efter dem till att spara eller spekulera.

Men dessa skattesänkningar har också betalats av arbetslösa, sjuka, pensionärer och studerande. Antalet barn som växer upp i fattigdom har ökat. Antalet människor som tvingas söka försörjningsstöd har exploderat. 600 000 människor har lämnat A-kassan och står utan ett bra försäkringsskydd när varslen nu ökar.

Högerns Sverige är ett land där fattigdomen ökar och klyftorna mellan rika och fattiga växer. Inkomstskillnaderna i Sverige har aldrig varit större sedan SCB började mäta dem för drygt trettio år sedan."

Inga kommentarer: