fredag, juli 02, 2010

Vad kan vi göra för de 3,2 miljoner i Sverige som tillhör det digitala utanförskapet?

Inledningsvis kan Du läsa att:”Förbättrade villkor för åldrande i informationssamhället” som är titeln på ovanstående dokument från EU-kommissionen publicerat redan den 14 juni 2007. Inledningens två första stycken lyder så här:”Europas befolkning blir allt äldre: Den genomsnittliga förväntade livslängden har ökat från 55 år 1920 till över 80 år i dag. När 40-talisterna går i pension kommer antalet personer i åldersgruppen mellan 65 och 80 år att öka med nästan 40 % mellan 2010 och 2030. Denna demografiska förändring kommer att medföra stora utmaningar för det europeiska samhället och ekonomin. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan bidra till att lösa många av dessa problem. IKT kan hjälpa äldre personer att förbättra sin livskvalitet, behålla hälsan och bo kvar i sina hem längre. Innovativa lösningar börjar utvecklas för att motverka problem kopplade till minne, syn, hörsel och rörlighet, som blir vanligare med stigande ålder. IKT hjälper också äldre att delta i arbetslivet och samhällslivet. Deras samlade erfarenheter och färdigheter är en stor tillgång, särskilt i kunskapssamhället.”

Visst låter det bra? Synd bara att de flesta ansvariga politiker inte tycks anse att detta är en prioriterad fråga. Men det verkar som om EU-kommissionen delar min och många andras uppfattning att: ”Den generation som byggde välfärdssamhället får inte ställas utanför informationssamhället”Hur får vi med alla på det digitala tåget?Webbsänt seminarium där Folkbildningsrådet och Folkbildningsnätet samarbetade med folkhögskolor, studieförbund, regionbibliotek, IKT-lyftet, kommuner och .se om evenemanget.Kan Du läsa mer om här och dessutom se seminariet i sin helhet här – 4 delar:
- Introduktion och presentation av panelen
- Olle Findahl: Svenskarna och internet 2009
- Paneldebatt, del 1
- Paneldebatt, del 2
Se sammanfattning av Lars Ilshammar (11:36 min) här nedan eller klicka här: http://www.resurs.folkbildning.net/object/268713/cmsso/1/ahurfarvimedallapadetdigitalataget20100428.htm

Inga kommentarer: