tisdag, februari 10, 2009

Vänstern i Svenska Kyrkan även i Österåkers församling?

Ansluta till befintlig grupp
Den som är intresserad av att ställa upp i kyrkovalet kan undersöka vilka grupper som redan finns representerade i till exempel kyrkofullmäktige. Om det finns en grupp som du sympatiserar med kan du kanske bli medlem där.
Det är förstås inte säkert att den grupp du vänder dig till kommer att sätta upp dig på valbar plats på sin lista. Här fungerar nomineringsgrupperna i Svenska kyrkan på samma sätt som partierna i kommunalvalen. De har egna rutiner för att välja ut kandidater och för att rangordna dem på valsedeln. Kanske har de ett nomineringsmöte där gruppens medlemmar röstar fram kandidater, eller kanske har de en valberedning som kommer med ett förslag. I vilket fall kan företrädarna för dessa grupper berätta mer för dig om hur du kan gå till väga i fortsättningen om du sympatiserar med deras åsikter och vill stödja dem.

Vänstern i Svenska Kyrkan

Ombud och kontaktpersoner
Varje grupp som ansöker om registrering måste ha ett ombud, eventuellt med en ersättare. Det är ombudet som företräder nomineringsgruppen. Ombudet anmäler kandidater, beställer valsedlar, tar emot information och vidarebefordrar information. Ombud för grupper registrerade för val till Kyrkomötet kan i sin tur utse företrädare i stiften liksom kontaktpersoner i samfälligheter och församlingar. Dessa har rätt att, för sitt angivna område, anmäla kandidater samt beställa valsedlar.
Ombudet kvarstår i sitt uppdrag till dess ett eventuellt nytt ombud utses, men att företrädare i stift och kontaktpersoner ska anmälas på nytt inför varje val.

Inga kommentarer: