torsdag, februari 26, 2009

"Bra äldreliv ska öka tillväxten"...............

"Sex kommuner i nordöstra delen av Stockholms län utvecklar äldreomsorgen tillsammans med näringslivet.

Äldreomsorg Tillväxt "Äldreliv Nordost" heter ett EU-finansierat projekt som egentligen omfattar så mycket mer än själva äldreomsorgen. Den spänner över hela äldrelivet: boende, sociala aktiviteter och allt annat som behövs för den som lämnat arbetslivet.

En förstudie presenterades i dag, torsdag, i Åkersberga. I den har kommuner och företag identifierat inom vilka områden som det behövs kompetensutveckling av chefer och personal.

Det gäller:

– att se och möta individen, till exempel existentiella frågor

– att utveckla, leda och samverka, som kundorientering

– basutbildning, som omvårdnadsprogrammet

Slutsatserna bygger på enkäter till och intervjuer av verksamma i kommunernas äldreomsorg och i de många "äldreföretagen" som verkar i Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Däremot har varken äldre personer eller pensionärsorganisationer tillfrågats. Enligt projektledaren Dag Norén beror det på tidsbrist.

Tre kommentatorer var inbjudna och en av dem var forskaren Ulla Gurner vid Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Hon är mycket kritisk till att projektet inte utgår från de sjuka gamlas behov och att landstinget bara finns med i utkanten.

– Då hade ni fått en annan verklighetsbild. Ur de äldres perspektiv måste äldresjukvården och äldreomsorgen hänga ihop. De kan nu på en vecka möta 20-30 personer som ger dem olika insatser, säger hon.

Tanken bakom projektet är att slå flera flugor i en smäll. Ett bättre äldreliv ska ge flera arbetstillfällen och attrahera människor att flytta till nordöstra delen av Stockholms län. Monica Lindstedt, en annan kommentator, tyckte att kommunerna och företagen nu ska hänga på låset på arbetsförmedlingen.

Med den ökade arbetslösheten borde det finnas många bra människor att rekrytera till tjänstesektorn för äldre. För visst måste det vara roligare att jobba med äldre än skruva bilar, sade Monica Lindstedt, som var banbrytande när hon 1996 startade företaget Hemfrid."

"Bra äldreliv ska öka tillväxten" - Äldreomsorg - Tillväxt - Nyheter - Dagens Samhälle

Inga kommentarer: