onsdag, juli 02, 2008

Försämringar av sjukförsäkringen

Den 4 juni beslutade riksdagen om historiska försämringar av sjukförsäkringen, bl.a. införande av tidsgränser för när och hur arbetsförmågan ska prövas, införande av diagnosbaserad sjukpenning, sänkt ersättning för långvarigt sjuka och urholkat anställningsskydd som följd av att arbetsförmågan efter 6 månader ska prövas mot hela arbetsmarknaden.

Enligt förslaget ska personer med så kallad ”lättare” psykisk ohälsa eller ”diffusa diagnoser” inte vara berättigade till sjukersättning eller sjukpenning mer än 6 månader.

Försämringarna av sjukförsäkringen ska träda i kraft 1 juli 2008 och beräknas medföra de största besparingarna i hela statens budget under den innevarande mandatperioden.

Regeringen har sedan 2006 gjort stora försämringar av sjukförsäkringen genom sänkta ersättningsnivåer. Sverige har blivit ett land där cancersjuka får betala skattesänkningar. Enligt regeringens politik ska det löna sig att vara högavlönad och frisk.

Förslaget går under beteckningen rehabiliteringskedja men innehåller inga förslag på förbättrad rehabilitering eller ökade möjligheter för den som drabbats av ohälsa eller funktionshinder att få jobb.

Sänkta ersättningsnivåer och snäva tidsgränser i sjukförsäkringen i kombination med en fortsatt svår situation på arbetsmarknaden kommer att öka behovet av socialbidrag. Förslaget kan därför bättre beskrivas som en utsorteringskedja. Försämringarna drabbar alla löntagare och skadar tilliten till välfärdssamhället på oöverskådlig sikt.

Inga kommentarer: