torsdag, juli 10, 2008

Ingen reklam, men gärna samhällsinformation!

Jag har inte någon skylt vid min brevlåda om att jag inte vill ha någon reklam men gärna samhällsinformation.

All den reklam som numera är postens huvudsakliga inkomstkälla kan jag som enskild konsument och slutlig betalare gärna avstå ifrån.

I ett allmänt råd riktat till posten meddelar PTS att Svensk-Danska Posten AB efter 2010 inte längre behöver dela ut posten till hushållen.

Den rationalisering för posten som är förslagets egentliga orsak bör posten finansiera själv. Vill posten spara pengar genom att försämra servicen till sina kunder så är det inget som vi som fastighetsägare har med att göra. Och den som vill konkurrera med posten om den lönsamma reklamutdelningen är givetvis välkommen att utnyttja dessa.

PTS agerande i denna fråga kan framstå som obegripligt. Genom ett allmänt råd som riktar sig till posten förutsätter myndigheten att fastighetsägarna lojalt ska ställa upp och betala nya brevlådor med annan placering för att det statliga, numera bolaget, Posten AB ska göra ett bättre ekonomiskt resultat.

Acceptera konsekvenserna av den avreglering som skett även på detta område och inse att relationerna mellan posten och fastighetsägarna numera måste ske på affärsmässig grund.

Vill man inte acceptera att det är fastighetsägarna som beslutar om sin egendom återstår det bara efter det systemskifte som genomförts på detta område att pröva om riksdagen är beredd att genom lagstiftning ställa sig bakom PTS diktat på detta område.

Postens vd sedan fem år tillbaka, Erik Olsson, har avskedats med omedelbar verkan. Postens styrelse tror inte längre på honom som vd för bolaget.

Posten är mitt inne i en sammanslagningsprocess med den danska Posten. Arbetet med fusionen fortsätter enligt planen.

Det kostar över 10 miljoner kronor att göra sig av med Erik Olsson. Han har 12 månaders uppsägningstid och får ett avgångsvederlag på en årslön som 2007 var 5,7 miljoner.

Ägaren, svenska staten, står bakom det, men näringsminister Maud Olofsson menar att det är en fråga för styrelsen och vill inte kommentera.

Inga kommentarer: