onsdag, juni 25, 2008

Rättvis skatt för pensionärer

Idag betalar man högre skatt på pension än på arbete. En vanlig pensionär betalar cirka 600 kronor mer i skatt varje månad än vad en yrkesverksam person med samma inkomst gör. Det är orimligt och orättvist. Pension är ju uppskjuten lön och alltså ersättning för utfört arbete.

Sveriges fem rikstäckande pensionärsorganisationer genomför idag ett gemensamt upprop till landets politiker. Vi vill ha en ändring. Att pensionären får betala högre skatt på sin låga pension är orättvist. Vi hävdar till och med att det är omoraliskt.

Vi kräver att ni i riksdag och regering agerar så att pensionärer och yrkesverksamma beskattas lika.

Världsbanken har i en rapport gått igenom skattesystemen i 53 länder. Ingen annanstans beskattas pensionärer högre än yrkesverksamma. I många länder, exempelvis Norge, får pensionärer lägre skatt än yrkesarbetande.

Men vi kräver inte lägre skatt än andra, vi kräver bara rättvisa – lika skatt för lika inkomst!

SPRF, PRO, SPF, SKPF och RPG representerar tillsammans 800 000 pensionärer

Inga kommentarer: