onsdag, juni 18, 2008

Löntagarfientligt förslag gynnar storföretagen!

Regeringen Carl Bildt var en koalitionsregering mellan Moderata Samlingspartiet (m), Centerpartiet (c), Folkpartiet liberalerna (fp) och Kristdemokratiska samhällspartiet (kds). Den regerade från den 4 oktober 1991 till 7 oktober 1994. Statsminister var Moderatledaren Carl Bildt.

Moderaterna i Österåker har haft huvudansvaret för kommunen sedan 1963. Med undantag för perioden 1994-98 då socialdemokraterna och folkpartiet hade majoritet och styrde kommunen.

1992 var jag anställd som fastighetsingenjör på det då av Stockholms stad helägda och mycket vinstgivande Stockholms Energi AB, som senare blev Birka Energi och därefter som idag det av Finland ägda Fortum.

Vid måndagens KF i Österåker behandlades frågan: "Österåkers kommuns övergripande policy för främjandet av personalinitiativ till övertagande av kommunal verksamhet-s.k. "avknoppning". Det gäller de situationer, då kommunens anställda visar intresse för att lämna sin anställning för att istället driva motsvarande verksamhet i egen regi, s.k. avknoppning.

Ärendet återremitterades med 33 ja och 17 nej-röster.

Och personligen är jag idag liksom jag var redan 1992 som fackligt aktiv och s.k. "övertalig" mycket tveksam till att kommunalt anställda skulle visa intresse för att lämna sina anställningar för att istället driva motsvarande verksamheter i egen regi.

Jag vill även påminna om Tibbleskolan och Skarpängskolan i Täby kommun.

I dagsläget finns det inte enligt Statskontorets utredning något lagligt stöd för den här sortens avknoppningar.

Jag anser det mycket allvarligt att den politiska ledningen i Österåkers kommun är beredd att gå vidare i ärendet utan att pröva om det är rättsligt möjligt.

Inga kommentarer: