torsdag, oktober 07, 2010

Personvalet i Österåkers kommun 2010

Politikerna rangordnade efter antal x i personvalet, oavsett partitillhörighet.
1. Michaela Fletcher Sjöman (M) 1064
2. Elisabeth Gunnars (FP) 365
3. Ingela Gardner Sundström (M) 347
4. Björn Molin (RP) 341
5. Ann Christine Furustrand (S) 247
6. Sara Kjernholm (MP) 179
7. Björn Sundman (S) 153
8. Helena Jungenstam (M) 148
9. Francisco Contreras (V) 127
10. Eliza Roszkowska Öberg (M) 118
11. Fredrik Pahlberg (FP) 115
12. Marie Wengse (RP) 111
13. Pablo Garay (FP) 87
14. Anas Abdullah (S) 82
15. Conny Söderström (M) 72
16. Tommy Hellström (FP) 69
17. Gunilla Ysberg (RP) 61
18. Monica Lindgren (S) 60
19. Björn Pålhammar (C) 60
20. Kenneth Netterström (M) 59
21. Daniel Lagunas (V) 57
22. Thomas Brottman (C) 56
23. Monique Stalås Hörnsten (MP) 55
24. Christina Funhammar (M) 55
25. Mikael Ottosson (KD) 54
26. Stellan Bennich (M) 52
27. Sven Ragnelid (RP) 50
28. Arne Ekstrand (KD) 45
29. Ulf Nyman (KD) 45
30. Björn Rapp (RP) 44
Av Österåkers 30 mest populära politiker uppdelade efter antal personvalskryss är; 8 Moderater, 5 Roslagspartister, 4 Socialdemokrater, 4 Folkpartister, 3 Kristdemokrater, 2 Miljöpartister, 2 Vänsterpartister, 2 Centerpartister, ingen från Österåkerspartiet, Piratpartiet eller Sverigedemokraterna.

Källa: Björn Molin (RP)

Inga kommentarer: