söndag, november 08, 2009

Specialutrustade datorer som stöd för äldre och anhöriga.

Vad tycker Du om välfärden? Klicka på:http://www.tyckom.nu

Installera specialutrustade datorer i hemmet hos äldre och på mötesplatser som stöd för anhöriga och ensamstående.

På flera platser i andra kommuner i Sverige finns nu en så kallad Action-dator installerad. Action är en förkortning för ”Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older people´s Needs”, vilket översatt till svenska blir ”Anhörigvårdares IT-baserade stöd för vård och omsorg i hemmet”.är inte ovanligt att den som vårdar en sjuk anhörig i hemmet känner sig isolerad och ensam.


Genom den kan äldre som vårdar anhöriga i hemmet få kontakt och stöd.
Tre fjärdedelar av all vård i Sverige idag bedrivs av anhöriga och närstående. Det
Genom datorn är det lätt för den äldre att få lättfattliga fakta om vanliga sjukdomar som stroke och demens. Datorn ger också tillgång till specialanpassade spel, gymnastikprogram och information om livet som anhörig.
För att lära sig hantera datorn går användaren en kurs där personlig kontakt med andra deltagare är en viktig del. Vilket borde kunna anordnas regelbundet vid luncher och Internet-caféer för anhörigvårdare som får Action.

Installera specialutrustade datorer i hemmet hos äldre och på mötesplatser som stöd för anhöriga och ensamstående.

Inga kommentarer: