tisdag, januari 27, 2009

Har marknadsekonomin kapitulerat?

KF-förslag att Armada köper PEAB:s bostadsrätter i Luffarbacken, Åkersberga och gör om dem till hyreslägenheter.Bostadsproduktion av 165 lägenheter i Luffarbacken pågår, men får inte fullföljas om PEAB inte kan garantera att köpare till dem finns.

1987 köpte Platzer Bygg AB mark på Luffarbacken.
1990 kom byggföretaget överens med kommunen om att förvärva ytterligare mark.
1995 fattades beslut om att detaljplanebelägga området och ett exploateringsavtal slöts med Platzer Bygg som innebar att byggföretaget skulle bekosta merparten av ombyggnaden av korsningen mellan länsväg 276 och Söralidsvägen. I avtalet ingick även att kommunen sålde 8 630 kvadratmeter angränsande mark för två miljoner till företaget. Markköpet underlättade byggföretagets planer på att exploatera området.

Platzer Bygg AB ingår numera i PEAB.

I moderaternas reservation i KF den 20 februari 1995 skrev de: "Moderata samlingspartiet reserverar sig mot beslutet att anta detaljplan och exploateringsavtal för Luffarbacken. Med hänsyn till den omfattande förtätning som Åkersberga centrum genomgått under den långa planeringstiden har Luffarbacken blivit det sista grönområdet i centrala Åkersberga."

Även v och mp delade moderaternas uppfattning i frågan.

Den dåvarande moderata oppositionen är idag i majoritet och visar nu återigen att den inte är trovärdig, vilket även vidimerats av SCB:s medborgarundersökning. Kommunstyrelsens ordförande Björn Molin (m) Österåker 1998-2002 skriver "Jan Olov Sundström gör följande uttalande i "Södra Roslagen Mitti": Och några hyresrätter lär det inte bli framöver, i alla fall inte enligt Jan-Olov Sundström (m), ordförande i byggnadsnämnden, står det i inledningen. Jan Olov Sundström svarar: - Det marknaden klarar av idag är bostadsrätter. Vi (obs vi) i kommunen är inte beredda att skjuta till några pengar till hyresrätter. Var ska våra ungdomar och mindre bemedlade bo någonstans om den borgerliga alliansens egioism och girighet representeras och egenmäktigt styrs av m-partivalde Jan Olov Sundström inställning? "Södra Roslagen Mitti" är en "skitblaska" säger hans hustru kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner-Sundström (m) så snart tillfälle ges, då hon frekvent äntrar talarstolen i fullmäktigesalen.
Dessutom är ju många av PEAB:s redan byggda bostadsrättslägenheter i Luffarbacken fortfarande osålda p.g.a. ointresset.

Men Jan Olov Sundströms egenägda bygglobbyingföretag förordar ju istället lägenheter med äganderätt enligt finsk modell enligt tidigare massmediala uttalanden.
Varför svarar då Jan Olov Sundström : "Det marknaden klarar av idag är bostadsrätter" på Martin Gustafssons martin.gustafsson@mitti.se fråga?

Tvivlar Jan Olov Sundström numera på sin egen företagside´ och/eller har han tagit till sig av SKL:s juristers samstämmiga skriftliga kritik om jäv?

Inga kommentarer: