onsdag, augusti 13, 2008

V behöver mer utomparlamentarism och IKT.

Läs vidare och delta i: http://www.linri.se/mittosteraker/smf/index.php?topic=233.0Jag har med stort intresse följt Demoex utveckling från start, då jag ser stora fördelar med kommunal direktdemokrati med hjälp av ITC. Däremot hyser jag stor misstänksamhet mot den s.k. "representativa demokratin" som ofta missbrukas av skrupelfria borgerliga individer som istället strävar mot oligarki.Demoex är ett initiativ från "gräsrötterna". Det började på Vallentuna gymnasium 3 oktober 2000. Kommunen arrangerade en studiedag på temat "IT och demokrati" och frågan kom på tal varför så få ungdomar är politiskt aktiva?

En del gymnasister svarade att de inte gillade att man måste välja ett "åsiktspaket". De upplevde att deras uppfattningar som helhet inte gick att placera på en höger-vänsterskala. Andra trodde inte att det gick att påverka genom politiken. "Besluten fattas ändå bara ovanifrån," menade de. Några svarade att de inte har tid att engagera sig. Ytterligare några upplevde politik som tungrott, tröttsamt och oengagerande.

Efter en stunds interaktiv diskussion via datornätverket följde en muntlig diskussion med några folkvalda politiker. Utvärderingen efteråt visade att gymnasisterna uppskattade snabbheten och strukturen i det elektroniska debattsystem som användes, men de kände sig överkörda i den muntliga diskussionen med politikerna som följde.

Några elever diskuterade utifrån denna erfarenhet tänkbara utvecklingar av demokratin med sin filosofilärare Per Norbäck, som jag har haft kontakt med.

Så föddes tanken på Demokratiexperimentet. De bestämde att de skulle registrera ett parti och ställa upp i kommunalvalet den 15 september 2002. De ville försöka ta sig in i fullmäktige utan några andra vallöften än direktdemokrati.

I januari 2002 började de arbeta med projektet. Snart fick de kontakt med Mikael Nordfors, en pionjär inom direktdemokrati i landet. Redan på tidigt 90-tal bildade Mikael ett parti, "direktpartiet", med liknande ideologi. Mikael erbjöd dem att utnyttja det dataprogram som han genom företaget Vivarto har byggt för direktdemokrati.

På sommaren 2002 delade Demoex ut flygblad till alla hushåll i kommunen med information om att de ställer upp i valet. De ordnade tröjor med Demoex logotype. I augusti lånade de en husbil och använde som valstuga. En viss uppmärksamhet från tidningar, radio och TV bidrog till att de fick de röster de behövde för att vinna ett mandat.

Den 4 november 2002 tog Parisa Molagholi för första gången plats i kommunfullmäktige som representant för Demoex. På första mötet argumenterade hon emot förslaget att höja de förtroendevaldas arvoden så effektivt att hon fick en spontan applåd av publiken.

Förslaget återremitterades och Demoex fick en kanonstart i politiken. Under hösten 2003 fick Demoex ett erbjudande från företaget Membro om att prova och utvärdera deras demokratiforum Ed gratis. Efter att de hade gjort det röstade medlemmarna för att göra Ed till sitt forum under 2004.

Inga kommentarer: