söndag, augusti 17, 2008

Kammarrätten säger nu nej till nya frigymnasier.

Att IT Gymnasiet i Sverige http://www.it-gymnasiet.se/default.aspx?di=1247&refid=1248 ska få kommunala bidrag till gymnasier i Luleå och Skellefteå.

Varför då i Österåker?

Denna fråga har ju inte ens varit upp till behandling i Österåkers kommunalfullmäktige. Inför läsåret 2007/2008 ville friskolebolaget starta gymnasier i de bägge kommunerna. Utbildningsprogrammen skulle handla om IT, elektronik och naturvetenskap.

Skolverket avslog ansökan om tillstånd och länsrätten gick på Skolverkets linje. Kammarrätten ändrar inte det beslutet.

Den konstaterar i sin dom att de planerade frigymnasierna inte tillför något nytt i förhållande till de utbud som redan finns i de aktuella kommunerna.

Kammarrätten pekar också på att elevunderlaget i regionen minskar kraftigt. Nya gymnasier skulle därför leda till stora svårigheter för kommunerna att hålla ett brett och varierat utbud.

Inga kommentarer: