torsdag, mars 27, 2008

Första allmänpolitiska debatten någonsin i KF

Om SL dubbelspår. Att vindkraften kan göra Österåker självförsörjande. Att förskolegrupperna är alldeles för stora enligt samtliga partier var en del av den information som gavs vid den första allmänpolitiska debatten någonsin i KF. Att varje partis inledningsanförande på 5 minuter med efterföljande debatt på 15 minuter inte överskreds kontrollerades med tidtagarur från presidiets upphöjda plats på scenen. Samt att debattinlägg efter inledningen betraktades som repliker och maximerades till 2 minuter.

Moderaterna ( 17 mandat ) talade om samhällsbyggnad och miljö. Harmoniska småhus. Nära till naturen. Orörda skogar och 80 nya ungdomsbostäder.

Socialdemokraterna ( 14 mandat ) talade om Österåkers framtid. Hyresrätter för ungdomarna. Ungdomsvåld. Det finns 43 miljoner för mycket enligt budgeten. Medborgarundersökningen från SCB visar att 2/3 av kommuninvånarna är missnöjda med kommunen.

Roslagspartiet ( 5 mandat ) talade om planfrågor. Förnyelseområden. Privata vägföreningar även i Åkersberga centrum. Planerat byggande av barnstuga i Svinninge är överklagad.

Centerpartiet ( 2 mandat ) talade om miljön. Kvalitetssäkring. Svinninge reningsverk. ( Höjning av SL:s månadskort ) Brännbacken. Många har slutat på Miljö-och Hälsovårdskontoret. Agenda 21 och 22 om tillgänglighet för funktionshindrade. Miljöbokslut.

Österåkerspartiet ( 2 mandat ) talade om biogasanläggning.

Miljöpartiet ( 2 mandat ) talade om trafikfrågor. Strandskydd. Gående- och cyklande ”bussar”. Nej till ”Röllingbyleden” och Rosenkälla!

Kristdemokraterna ( 2 mandat ) talade om att stärka familjen och skapa valfrihet för äldre. Vårdnadsbidrag. Ensamhet för äldre. Gemensamhetsboende för äldre.

Vänsterpartiet ( 2 mandat ) talade om ungdomars fritidsaktiviteter. Pengarna styr. Lagsporter, musik och bil. Fritidsgårdar.

Folkpartiet ( 5 mandat ) talade om utbildning. Klotter och skadegörelse. Nej till vårdnadsbidrag! Rika är en priviligerad grupp. Kvinnor lägre lön än män. Kvinnofälla

Inga kommentarer: