fredag, februari 15, 2008

Vänsterpartiet flirtar med pensionärerna.

Vänsterpartiet flirtar med pensionärerna
Nässjö. Vänsterpartiet hoppas nu vinna pensionärernas röster genom att satsa på äldrefrågor. Höjda pensioner för de sämst ställda, mer personal i äldreomsorgen och en stopplag mot vinst i äldrevården är några av kraven.

;
Läs mer


Vänsterpartiet ska bli gladare

V vill folkomrösta om EU-fördrag

Förslagen finns i en ny äldrerapport från vänsterpartiets välfärdsgrupp, klar lagom till partiets kommun- och landstingsdagar som avslutades i Nässjö på söndagen.

Verklig valfrihet handlar alls inte om att välja bland privata vårdföretag, enligt vänsterpartiet.

- Valfrihet handlar om att kunna påverka vad man ska få hjälp med, när och av vilken person, sade Eva Olofsson, riksdagsledamot och äldreansvarig i partiet.

Oron är stor i vänsterleden över privatiseringarna av vård och omsorg. Bland annat pekar man på risken för att meddelarskydd ofta inte garanteras för de anställda och att alla privata företag inte har kollektivavtal.

Få pensionärer röstar på väns­terpartiet, bara runt två procent, något Lars Ohly är missnöjd med.

- Vi vill visa att vi är ett pålitligt parti för de äldre, sade han.

Lars Wettergren, ordförande i PRO, Pensionärernas riksorganisation, hade bjudits in och både han och Lars Ohly konstaterade att de låg nära varandra i synen på äldrefrågor.

Tio frågor har mejslats fram av PRO som viktigast att driva just nu. Först och främst kommer en höjning av pensionen för alla med tusen kronor per månad - det räcker inte att höja garantipensionerna, anser PRO.

Pensionärerna är djupt upprörda över jobbskatteavdragen som innebär att de nu får skatta mer än dem som arbetar. PRO kräver därför höjda grundavdrag. Till det kommer en rad krav på bättre äldreomsorg och på ökat politiskt inflytande för pensionärerna.

Vänsterpartiet, som vill höja garantipensionerna med 500 kronor till 2010, är också öppet för att höja pensionerna allmänt. Både vänstern och PRO vill också höja bostadstilläggen.

Att bygga allianser med organisationer som PRO, att lyssna på brukare och på anställda ingår i vänsterpartiets nya giv.

Carin Högstedt från Växjö, som tidigare övervägt att lämna partiet, ser nu ljusare på framtiden.

- Det känns som om det kan vända. Nu talar man om att gå ut och prata med och inte till folk och att lyssna, precis så som vi gör i Växjö, sade hon.

I sitt sluttal angav Lars Ohly tonen för hur partiet ska förhålla sig till den övriga oppositionen. Något gemensamt valmanifest blir det inte med socialdemokraterna och miljöpartiet, men i vissa frågor ska besked ges före valet.

- Vi ska vara det radikala vänsteralternativet, sade Lars Ohly.

Om det blir regeringsskifte vill vänsterpartiet delta i regeringen. Först då kan det bli tal om några kompromisser.

Källa DN gm. Kari Molin

Inga kommentarer: