måndag, november 15, 2010

En se-och eftertänkansvärd film.

Om kriget mot oss själva och mänsklighetens möjlighet att överleva det. Hör vittnesbörden från 23 världsledande professorer om hotet som omger oss och finns i oss, och som riskerar utplåna mänskligheten långt innan epidemier, krig eller klimatförändringar.

”Underkastelsen” är en film om de hundratals kemikalier vi alla idag bär i vårt blod, som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier vi sedan andra världskriget spritt i vår miljö och underkastat oss.

Regi:Stefan Jarl
I rollerna:Eva Röse, Åke Bergman, Theo Colborn, Lisbeth E Knudsen, Frederick vom Saal, Peter Andersson

Inga kommentarer: