onsdag, augusti 25, 2010

Gustaf Douglas (M)


Gustaf Douglas (M) i Rydbo har låtit dumpa tonvis med spräng-och schaktmassor på strandängarna-utan tillstånd i känslig natur! Redan för 30 år sedan var marinan omskriven. Då som svartbygge!

Inga kommentarer: