tisdag, juni 15, 2010

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun utan närradioutsändning.

Vid de senaste Kommunfullmäktige i Österåkers kommun har inte presumtiva radiolyssnare kunnat höra debatterna via närradioutsändningar. Ändå och kanske just därför äskar närradioföreningen om mer skattepengar......... I förra veckans: http://mitti.se/?p=tidn&t=sodraroslagen kunde man läsa om en flerdagarsresa för 15 politiker till Danmark för att studera strandnära bebyggelse. På vems bekostnad skedde denna resa med på lyxhotell? Skattebetalarnas eller markägarens/exploatörens?
Vid gårdagens KF röstade S med den borgerliga alliansen mot oss i V. MP och RP. S har f..ö ekonomiska kopplingar till markägaren/exploatören som är LO-skolan på Åkers Runö.
Inte mindre än fyra remissinstanser och övr. intressenter avstyrkte planprogrammet för Täljöviken-Näsängen. Bland dem var SL och flera miljö och kulturintresserade kommuninvånare samt Österåkers Hembyggds-och Fornminnesförening, Naturskyddsföreningen, Österåkers Sportfiskeförening och Åkersberga Trädgårdssällskap.KF:s beslut i går kväll är i strid mot EU:s landskapskonvention, Riksskyddet, Boverkets och SMHI:s rekommendationer. Följdverkningarna blir bl.a. att de presumtiva enskilda husägarna får ta det ekonomiska ansvaret efter den tvååriga garantitiden, när garantibesiktningen har ägt rum.
Österåkers kommun saknar en kommunjurist, kommunarkivarie och konsumentvägledare.

Inga kommentarer: