lördag, oktober 03, 2009

Man tänker sitt

Sebastian bor med sin mamma. Han är elva år gammal. Från toppen av kullen på lekplatsen ser han ut över grannskapet.

Han ser Jimmy som bor hos sina föräldrar trots att han har barn. Han ser Anders som precis har fått bygglov till en carport.

Där dagvattnet rinner ner i sänkan och bildar en bäckfåra letar Mischa efter fisk. Han kom som gästarbetare på sjuttiotalet men blev kvar. Sebastian ser asfalten ruttna.

Med Jörgen Svensson, Marek Kosterzewski, Sebastian Eklund
Regi Henrik Hellström, Fredrik Wenzel

Inga kommentarer: