torsdag, maj 31, 2007

Eurostar

Under alla de år som Eurostar AB har varit hyresgäst hos Folkets Hus i Åkersberga biograf Facklan har jag arbetat ideellt som biografvaktmästare och utbildat mig till biografmaskinist.

Därför förstår jag inte alls vad de avser med att i mail till mig skriva följande: "Det har kommit till vår kännedom att du har fått fribiljetter till bio Facklan. Det är bara våra anställda som får personalbiljetter och eftersom du inte är anställd så måste du betala hädanefter."

Att jag fick fribiljetter när jag var ideellt arbetande som vaktmästare var ju deras förslag till ersättning för mitt oegennyttiga arbete. Biljetten skulle jag ha för att visa upp om det blev myndighetskontroll, varför det inte kan ha varit någon nyhet, som deras formulering antyder.

Det har aldrig varit någon myndighetskontroll, varför jag oftast inte har haft någon biobiljett till seniorbion eller andra kommersiella filmvisningar.

Däremot hade många visningar börjat betydligt senare om jag inte hade varit på plats som vaktmästare för att riva biljetter och sälja biljetter samt släppa in publiken. Inte heller hade någon förklarat för besökarna vad det har varit för fel och hur länge det tagit att åtgärda det, när visningar avbrutits p.g.a. tekniska fel oftast beroende på den mänskliga faktorn. Jag har varit till hjälp och kallat på polis samt sprungit efter folk som rånat biografkassan under pågående föreställning. Jag har evakuerat besökarna vid brand då rökdykare mött publiken i foajén. Jag har hjälpt besökare under pågående visning till WC. Jag har hjälpt till när besökare har spytt i salong och foajé för att få bort spyorna. Jag har lagat trasiga biofåtöljer. Jag har hjälpt besökare att hitta sin köpta plats i salongen. Jag har avvisat ungdomsgäng som kommit in utan biljett vid den nedre ingången under pågående föreställning och satt sig på första raden samt uppträtt allmänt störande, då jag själv innan mitt ingripande befunnit mig längst bak i salongen på min
s.k. "vanliga plats 173", där jag har haft bra översikt vad som händer i salongen och på filmduken etc. Jag har även avvisat ungdomar som stört pågående visningar genom hårt och ihärdigt knackande på entré´dörrarna.

Jag har inte alls för avsikt att betala för att få fortsätta som ideellt arbetande vaktmästare vid Eurostars kommersiella visningar. Jag avstår därför fortsättningsvis från att besöka biografen med undantag av när vi själva i filmstudion har våra visningar.

Jag undrar därför om någon kan ha intresse av en ideellt arbetande "allt i allo" vaktmästare till Era filmvisningar, och som inte behöver betala för att få se filmerna som ni visar?

Med vänlig hälsning
Eddie Vivenius
http://vivenius.blogg.se/
Sörahemsvägen 36
184 37 Åkersberga
Hemtelefon: 08-540 239 08 och mobiltelefon: 070-436 1199 eller 073-822 8528

Inga kommentarer: